Gelden staan altijd veilig op een derdengeldenrekening


Waarom gebruik maken van SAFE?

  1. Uw geld staat - via SAFE Betalen - veilig op een derdengeldenrekening tot het moment dat de levering heeft plaatsgevonden.

  2. Pas als alles volgens koopovereenkomst is afgehandeld, gaat SAFE Betalen tot uitbetaling van het restantbedrag over. Afspraak = Afspraak.

  3. Via SAFE Betalen kunt u simpel en snel (online) betalen via uw eigen persoonlijke orderpagina.

  4. SAFE Betalen houdt u zowel per e-mail als SMS op de hoogte van de orderstatus.

Ook uw leverancier laat een transactie graag via SAFE Betalen verlopen, omdat hij voordat de levering plaatsvindt al weet dat u uw afspraak bent nagekomen en dat SAFE Betalen kan uitbetalen na levering.