Kopers / Klanten

Hoe werkt SAFE Betalen

Klik hier voor verdere uitleg en een korte illustratie van de 7 eenvoudige stappen.

Mijn leverancier vraagt om een aanbetaling klopt dit

De som die u moet aanbetalen spreekt u zelf met de verkoper af. De som die u moet aanbetalen is afhankelijk van uw onderhandeling met de verkoper. Wat u overeenkomt met de verkoper, wordt door de verkoper vastgelegd in de overeenkomst. Voordat u de overeenkomst tekent controleert u of de gemaakte afspraken goed zijn verwoord in de overeenkomst. 

Als u dus een aanbetaling bent overeengekomen met de verkoper zal SAFE Betalen dit bedrag direct uitbetalen aan de verkoper. 

Alleen als de verkoper een aanbetalingsgarantie heeft, zoals verkopers die zijn aangesloten bij een branche vereniging (bijvoorbeeld CBW-Mitex), loopt u geen risico dat u uw aanbetaling kwijt bent in geval van faillissement van de verkoper. 

Hoe loopt u geen risico met uw aanbetaling:
-    Spreek met de verkoper af dat u geen aanbetaling doet; of
-    Spreek met de verkoper af dat u wel het gehele bedrag voor uw aankoop wilt betalen aan SAFE Betalen, maar niet als aanbetaling. Daarmee staat uw gehele aankoopbedrag veilig bij SAFE Betalen tot u tevreden bent met de levering en creëert u uw eigen aanbetalingsgarantie; of
-    Doe zaken met een verkoper die een aanbetalingsgarantie biedt, zoals bijvoorbeeld de CBW Erkend regeling van CBW-MITEX leden.

Waarom moet ik het gehele bedrag voor levering aan SAFE Betalen overmaken

SAFE Betalen gaat over vertrouwen en heldere afspraken maken tussen koper en leverancier. Dat werkt twee kanten op; u laat zien dat u kunt betalen wat u hebt besteld en uw leverancier laat zien dat hij uw geld pas nodig heeft nadat hij heeft geleverd wat er met u is afgesproken. Afspraak is afspraak.

Waarom verricht ik via het SAFE systeem betalingen

In het SAFE systeem is het betalingsschema van uw betaling(en) ingericht. Om ervoor te zorgen dat uw betaling snel verwerkt wordt en uw geld veilig bij ons bewaard wordt moet u via het systeem kiezen voor een iDEAL betaling of een reguliere bankoverschrijving. Zodoende kunnen wij de betaling eenvoudig koppelen aan uw order.

Een iDEAL betaling wordt direct verwerkt en is zichtbaar op uw persoonlijke bestelling pagina. Indien u kiest voor een bankoverschrijving dan krijgt u vanuit SAFE een betaalreferentie. Deze dient u minimaal te vermelden in het betalingskenmerk van uw bankoverschrijving zodat wij de ontvangen betaling eenvoudig kunnen koppelen aan uw order en betaalregel. Tussen de door u of uit uw bouwdepot verrichte betaling en door ons ontvangen en verwerkte betaling zit vaak enkele werkdagen.


Hoe verricht ik een betaling

Het SAFE systeem stuurt u een betaalverzoek en eventueel herinnering als u een (deel) betaling dient te verrichten. Door in te loggen op uw persoonlijke SAFE pagina kan u op de afgesproken tijdstippen de betaling(en) veilig verrichten met iDEAL of een reguliere bankoverschrijving. Bent u een aanbetaling overeengekomen, dan wordt deze direct uitbetaald aan uw leverancier. Het resterende bedrag van de betaling(en) blijft veilig staan totdat aan u geleverd is wat is afgesproken. Klik voor de SAFE Betaalinstructie


Welk IBAN nummer gebruik ik bij een bankoverschrijving

Voor een bankoverschrijving gebruikt u het IBAN nummer NLxxINGB eindigend op 540. Dit IBAN nummer wordt samen met de unieke betaalreferentie aan u verstrekt als u een SEPA bankoverschrijving start in het SAFE systeem.  

Indien u een (aan) betaling doet in het systeem via iDEAL, ziet u op uw bankafschrift het IBAN nummer NLxxINGB eindigend op 837. Dit is een tussenrekening van ING Bank waar alle iDEAL betalingen op binnenkomen van bedrijven die iDEAL gebruiken en bij ING bankieren. Dit nummer kan niet gebruikt worden voor reguliere bankoverschrijvingen. Bankoverschrijvingen naar dit nummer worden niet naar ons overgemaakt. 

Mocht u onverhoopt toch een bankoverschrijving naar dit rekeningnummer hebben overgemaakt adviseren wij u contact op te nemen met de ING Bank zodat het bedrag zsm teruggestort wordt naar u.Waarom krijg ik een betaling teruggestort

Soms kan het voorkomen dat wij een ontvangen betaling niet herkennen en kunnen koppelen aan een order. Vaak komt dit doordat niet de juiste uit het SAFE systeem verkregen betaalreferentie is meegegeven in het betalingskenmerk.

Wij proberen op basis van andere kenmerken alsnog de betaling te verwerken. In gevallen dat dit niet lukt storten wij het bedrag terug.


Waarom lukt een iDEAL betaling niet

Banken hebben iDEAL transacties vaak gemaximeerd of consumenten hebben dit zelf gelimiteerd. Indien orderregels groter zijn dan dit limiet is een iDEAL betaling niet mogelijk. 

In deze gevallen kunt u het volgende doen

 - u vraagt uw bank éénmalig uw limiet te verhogen                                                        - u betaalt middels een bankoverschrijving voorzien van de juiste betaalreferentie    uit het SAFE systeem                                                                                                          - u vraagt uw leverancier om de order in deelregels te delen met het maximale          iDEAL bedrag per orderregel


Hoe kan ik een uitbetaling tegenhouden

Zodra uw leverancier een bestelling voor u heeft aangemaakt, dan ontvangt u per e-mail uw persoonlijke bestellingspagina. Zodra u heeft betaald en de leverancier aangeeft te hebben geleverd, dan kunt u op deze bestellingspagina een probleem melden om uitbetaling te voorkomen.

Aan hand van het gemelde probleem (geen levering of probleem met levering) wordt er bepaald of de leverancier nog helemaal niets of 90% van de order krijgt uitbetaald.

Pas als u aangeeft dat het probleem is verholpen wordt het restant uitbetaald.

Hoe krijg ik mijn geld terug

Indien u kunt aantonen dat de koopovereenkomst tussen u en uw leverancier formeel is ontbonden en wij dit hebben kunnen verifiëren bij uw leverancier, wordt er conform de vastgestelde formele ontbinding door SAFE Betalen gehandeld. 

Neemt u hiervoor contact op met de SAFE Betalen Helpdesk voor consumenten via info@safebetalen.nl.

Leveranciers

Waarom als leverancier gebruik maken van SAFE Betalen

Door uw klanten via SAFE Betalen te laten betalen biedt u hen een extra koopmotief. U laat namelijk zien dat u zeker genoeg bent van uw zaak om de klant zeggenschap over zijn geld te laten houden tot dat u alles volgens afspraak heeft geleverd.

Naast dat u uw klanten zekerheid geeft, kunt u ook heel eenvoudig al uw order beheren. Er worden namelijk o.a. automatische betaalverzoeken en herinneringen verzonden naar uw klanten. 

In uw order-overzicht kunt u snel alle benodigde informatie zien; of er nog een openstaand bedrag is of dat de order volledig is betaald. 

Bij het aanmaken van een order kunt op zeer eenvoudige wijze een betaalschema opstellen. Levert u pas over 6 maanden? Dan kunt u al wel de klant een aanbetaling laten doen. 

Benieuwd of SAFE Betalen iets voor u is? Probeer het nu en maak hier een gratis account aan of download de brochure

Hoe werkt het

Voor een korte uitleg klik hier

Hoe start ik

Door middel van registratie en éénmalig enkele eenvoudige stappen in het bedrijfsverificatieproces krijgt u toegang tot uw eigen SAFE omgeving waar u snel en effectief orders kunt aanmaken en de benodigde klantdocumentatie vindt.

Wat moet ik doen bij het sluiten van de overeenkomst

Uw en uw klant tekenen de koopovereenkomst en de SAFE Betalen Afspraken en u verstrekt de aanvullende SAFE Betalen Voorwaarden en betaalinstructie. De klantdocumentatie is beschikbaar in uw persoonlijke SAFE omgeving onder 'documenten'

Waarom moet ik SAFE Betalen Afspraken getekend toevoegen bij de Koopovereenkomst

Door het laten ondertekenen van de SAFE Betalen Afspraken aanvullend op de Koopovereenkomst, bevestigen u en uw klant naar elkaar dat SAFE Betalen als betaalwijze wordt gebruikt. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden en door ondertekening geeft uw klant aan daar kennis van genomen te hebben.

Dit voorkomt dat er op enig moment onduidelijkheid bestaat tussen u en uw klant over de gekozen betaalwijze. U bent namelijk een bindende overeenkomst aangegaan. 


Hoe voer ik een nieuwe order in

In uw SAFE omgeving start u een nieuwe bestelling. Op de tab algemene informatie voert u de ordergegevens in zoals overeengekomen in de koopovereenkomst.

Op de tab betalingsschema voert u de betaling(en) in en de uiterste betaaldata zoals u heeft afgesproken.  De eerste regel is altijd de aanbetalingsregel. Deze wordt direct aan u uitgekeerd na betaling door uw klant.

Voer los van de aanbetalingsregel altijd één extra regel toe voor het orderbedrag (of het restant in geval van een aanbetaling). U kunt er voor kiezen om meerdere betalingsregels en dus meerdere betaalmomenten te creëren.

Kan ik een order wijzigen

Na het versturen van de orderbevestiging ontvangt uw klant van SAFE per e-mail (en optioneel SMS) de bevestiging van de order en de gemaakte afspraken. In de e-mail zit ook een link naar zijn persoonlijke  SAFE pagina met daarop alle actuele (betaling)afspraken over zijn aankoop. Via deze pagina kan uw klant ook betalingen voldoen. Uw klant controleert deze e-mail zorgvuldig! En neemt contact op met u  als er iets niet klopt. 

U kunt wijzigingen eenvoudig aanbrengen en de bijgewerkte order opnieuw verzenden naar uw klant. 

Ik heb geleverd hoelang duurt het voordat ik word uitbetaald

Nadat u in uw SAFE Betalen account heeft aangegeven dat u volgens afspraak heeft geleverd, wordt er vier dagen na leveringsdatum, opdracht tot uitbetalen gegeven, indien de koper geen problemen aanmeldt.

Hoe weet ik dat SAFE Betalen veilig is

SAFE Betalen maakt gebruik van Online Betaalplatform om de gelden van zowel kopers als leveranciers te allen tijde veilig te stellen via de derdengeldenrekening "Stichting Online Betalen". 

Online Betaalplatform heeft een vergunning voor betaaldienstverlener en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.  

Online Betaalplatform is een gerenommeerde partij die o.a. alle iDEAL transacties van Marktplaats verwerkt.